UNIUNEA SINDICATELOR UNIVERSITARE

DIN

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

 

 este o organizatie constituita la nivelul Universitatii din Craiova, prin liber consimtamant, din organizatii de tip sindical din Universitate, care functioneaza ca persoana juridica de sine statatoare, pe baza prevederilor statutului in vigoare.

Uniunea Sindicatelor Universitare din Universitatea din Craiova este constituita in scopul de a realiza unitatea de actiune si aparare a drepturilor si intereselor sindicatelor afiliate, in vederea indeplinirii aspiratiilor proprii.

Uniunea Sindicatelor Universitare din Craiova are la baza organizari si desfasurarii activitatii sale, urmatoarele obiective generale:

  1. promovarea drepturilor fundamentale ale omului;

  2. dreptul salariatilor din invatamnatul universitar de a constitui organizatii sindicale profesionale, pentru a-si apara si promova interesele legitime;

  3. promovarea relatiilor de colaborare si solidaritate nationala, cu alte sindicate, pentru realizarea idealurilor de justitie sociala si progres in spiritul moralei crestine;

  4. dreptul la initiativa in domeniul elaborarii relatiilor de munca din cadrul Universitatii.

Sindicatele membre ale Uniunii Sindicatelor Universitare din Universitatea din Craiova sunt:

1. Sindicatul Liber Agronomia

2. Sindicatul Facultatii de Automatica, Calculatoare si Electronica

3. Sindicatul Facultatii de Inginerie Electrica din Craiova

4. Sindicatul Cadrelor Didactice din Facultatea de Chimie

5. Sindicatul Fizica din Universitatea din Craiova

6. Sindicatul Facultatii de Litere

7. Sindicatul Salariatilor Cadre Didactice si Personal TESA din Facultatea de Matematica-Informatica

8. Sindicatul Liber Horticultura

9. Sindicatul Liber si Independent al Cadrelor Didactice de la Facultatea de Mecanica

10. Sindicatul Facultatii de Educatie Fizica si Sport

11. Sindicatul Liber al Bibliotecii Universităţii din Craiova

12. Sindicatul Facultatii de Economie si Administrarea Afacerilor

13. Sindicatul IURIS