UNIUNEA SINDICATELOR UNIVERSITARE

DIN

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

 

 este o organizatie constituita in cadrul Conferintei din 15 iunie 2000la nivelul Universitatii din Craiova, prin liber consimtamant, din organizatii de tip sindical din Universitate, care functioneaza ca persoana juridica de sine statatoare, pe baza prevederilor statutului in vigoare.

       Uniunea Sindicatelor Universitare din Universitatea din Craiova este constituita in scopul de a realiza unitatea de actiune si aparare a drepturilor si intereselor sindicatelor afiliate, in vederea indeplinirii aspiratiilor proprii, a apararii drepturilor prevazute in legislatia nationala si in contractele colective de munca aplicabile. De asemenea, USUUC sustine, apara si promoveaza interesele profesionale, economice, sociale, culturale şi sportive ale membrilor sindicatelor afiliate. In conditiile in care societatea romanească se afla intr-o continua si profunda schimbare, USUUC isi propune adaptarea actiunilor sindicale la noile realitati socio-economice.

     Uniunea Sindicatelor Universitare din Craiova are la baza organizari si desfasurarii activitatii sale, urmatoarele obiective generale:

1. Promovarea unui dialog social real la toate nivelurile;

2. Cresterea capacitatii de dialog si negociere la toate nivelurile, precum si cresterea capacitatii de reactie a organizatiilor sindicale, in cazul promovarii de catre factorii decizionali a unor acte normative si/sau administrative cu caracter normativ fara consultarea acestora;

3. Modificarea cadrului legislativ, prin adoptarea unei noi Legi a Educatiei Nationale si a Statutului personalului din invatamant, tinand cont de:

  • redefinirea statutului socio-profesional al angajatilor din invatamantul superior, intr-o societate care pune accentul pe calitatea actului educational;
  • urmarirea promovarii in functii conform prevederilor legale si a activitatii depuse;
  • finantarea sistemului de invatamant universitar de stat,
  • dezvoltarii si modernizarii sistemului educational, tinand cont si de traditiile invatamantului romanesc si realitatile socio-economice;
  • diminuarii, pana la eliminare, a birocratiei din invatamant;
  • depolitizarii sistemului de invatamant;

4. Modificarea legislatiei muncii si a dialogului social, in acord cu directivele internationale, cu interesele membrilor de sindicat si ale organizatiilor sindicale, tinandu-se cont de specificul fiecarui sector de activitate;

5. Asigurarea respectarii drepturilor fundamentale ale membrilor sai la: munca, protectie sociala si securitatea muncii, odihna si asigurari sociale, ajutor garantat in caz de somaj, pensie, precum si alte drepturi garantate de legislatia in vigoare;

6. Aplicarea integrala a prevederilor codului muncii, a legii dialogului social si a Legii-cadru privind salarizarea personalului platit din fonduri publice 153/2017, in acord cu particularitatile si tinand cont de necesitatatile din educatie;

7. Pensionarea conform legislatiei, cu respectarea tuturor prevederilor legale, avandu-se in vedere ca depasirea limitei legale a varstei de pensionare sa nu afecteze desfasurarea activitatii didactice si promovarea altor cadre didactice;

8. Colaborarea cu organizatiile de studenti pentru realizarea unor obiective comune privind cresterea calitatii procesului de invatamant, dotarea si amenajarea corespunzatoare a laboratoarelor, punctelor de documentare etc.;

9. Asigurarea stabilitatii fortei de munca din invatamant, prin repozitionarea sociala si materiala a acesteia in sistemul bugetar;

10.Initierea, organizarea si derularea de proiecte si programe pentru imbunatatirea nivelului de informare si pregatire al membrilor de sindicat in ceea ce priveste problemele sindicale si cele profesionale. Derularea de catre Federatia Sindicatelor din Educatie „SPIRU HARET”, in colaborare cu partenerii interni si internationali, a unor cursuri de perfectionare sindicala si profesionala;

11. Promovarea unor raporturi deschise intre organizatiile sindicale afiliate; dezvoltarea si consolidarea colaborarii cu alte organizatii sindicale din tara si din strainatate;

12. Cresterea numarului membrilor de sindicat si pmovarea USUUC, ca element esential al unei societati democratice.

        Pentru infaptuirea scopului si realizarea obiectivelor asumate, Uniunea Sindicatelor Universitare din Universitatea din Craiova va folosi mijloacele specifice luptei sindicale, si va actiona ca factor activ al modernizarii invatamantului pentru:

-  cresterea calitatii si eficientei actului educativ, imbunatatirea activitatii profesionale a cadrelor didactice si a celorlalti angajati din invatamant;

-  imbunatatirea continua a standardului de munca si de viata al membrilor sai;

-  sprijinirea sindicatelor afiliate in organizarea si desfasurarea actiunilor de protest, daca acestea sunt justificate;

- chemarea in fata instantelor judecatoresti a persoanelor fizice sau juridice care se fac vinovate de incalcarea legislatiei referitoare la dreptul muncii, la dreptul sindical sau care incalca contractul colectiv de munca la nivel de ramura, de institutie sau contractul individual de munca;

- asigurarea a unui loc de munca in concordanta cu nivelul de calificare si competenta profesionala pentru fiecare membru;

- promovarea initiativei, a libertatii de exprimare si a asigurarii unitatii de actiune a sindicatelor si grupurilor de initiativa sindicala afiliate;

- perfectionarea continua a legislatiei muncii, in concordanta cu modificarile ce pot interveni in viata economica si sociala;

- respectarea intocmai a prevederilor legale referitoare la ocrotirea muncii si a drepturilor ce deriva din acestea: statornicirea si respectarea stricta a duratei zilei de munca si a normelor saptamanale, corelate cu specificul si conditiile locului de munca, plata integrala a orelor de munca efectuate peste programul de lucru sau in zilele de repaus saptamanal, ori in timpul sarbatorilor legale;

- incadrarea posturilor vacante conform cu necesitatile reale ale dezvoltarii invatamantului, cu perspectivele de dezvoltare economice pe plan local si national, in scopul asigurarii unei stabilitati a personalului didactic si a unor conditii de promovare echitabile;

- medierea conflictelor aparute intre sindicatele membre, intre acestea si conducerile facultatilor, respectiv, intre acestea si conducerea universitatii.