Actiuni in justitie

Reprezentativitatea USUUC la nivelul Universitatii din Craiova

 

Reprezentativitatea sindicatelor se constată, la cererea acestora de către instanţa care le-a acordat personalitate juridică, prin depunerea  documentelor  prevăzute la art. 52 lit. c din Legea nr.62/2011

La negocierea contractelor colective de munca la diferite nivele,  organizatia sindicala trebuie sa fie reprezentativa la nivelul la care este interesata sa negocieze.

Nu toate organizatiile sindicale au dreptul de a participa la negocierea contractelor colective de munca, ci numai cele reprezentative.

Astfel, pentru a putea negocia contractul colectiv la nivel de unitate/grup de unitati, sindicatul va trebui sa indeplinesca conditiile pentru dobadirea reprezentativitatii la acest nivel, federatia sindicala va trebui sa indeplinesca conditiile de reprezentativitate prevazute la nivel de ramura pentru a putea negocia la nivel de ramura, iar confederatia pe acelea de la nivel national daca doreste sa participe la negocierea contractului colectiv la nivel national.

Reprezentativitate USUUC la nivelul Universitatii din Craiova -  pag 1,  pag 2pa

Uniunea Sindicatelor Universitare din Universitatea din Craiova a castigat in instanta plata drepturilor salariale conform Legii 221/2008 pentru perioada 2008 - 31 decembrie 2009.

 

In baza OUG nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri  executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, versiune consolidată cu OUG nr. 18/2010 şi legea 230/2011 pentru aprobarea OUG 71/2009,  aceste drepturi au fost eşalonate conform art.1(1) din OUG nr. 71/2009 astfel:

a) in anul 2012 se plateste 5% din valoarea titlului executoriu;

b) in anul 2013 se plateste 10% din valoarea titlului executoriu;

c) in anul 2014 se plateste 25% din valoarea titlului executoriu;

d) in anul 2015 se plateste 25% din valoarea titlului executoriu;

 

În data de 27 noiembrie 2012 GUVERNUL ROMÂNIEI  a dat HOTĂRÂREA nr. 1.129 privind suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, publicată MONITORUL OFICIAL nr. 799 /28 .10.2012. 

Ca urmare a acestei hotarari  in 25.02.2013 Uniunea Sindicatelor Universitare din Universitatea din Craiova a transmis catre Universitatea dijn Craiova urmatoarea adresa - adresa aici

Universitatea din Craiova a raspuns in data de 27.02.2013 prin urmatoarea adresa - adresa aici

In data de 28.02.2013 Uniunea Sindicatelor Universitare din Universitatea din Craiova a trimis o serie de scrisori de informare catre Ministerul Educatiei Nationale si Guvernul Romaniei - adresa aici .