Conducere

  • Biroul Executiv al USUUC este forul de decizie şi execuţie, conduce activitatea federaţiei în perioada dintre Consiliile de Conducere şi este ales de Conferinţa Naţională.
  • Consiliul de Conducere este constituit din BEx şi delegaţii desemnaţi de organizaţiile sindicale afiliate, potrivit normei de reprezentare. Norma de reprezentare în consiliu este de 1 la 40 membri de sindicat.
  • Conferinţa este constituită din delegaţii  desemnaţi de organizaţiile sindicale afiliate, conform normei de reprezentare de 1 la 10  membri de sindicat.