Întrebari legate de organizarea activității didactice și de cercetare din Universitatea din Craiova

17/2/2016

1.   Care va fi politica de promovări, de-a lungul întregului mandat al dumneavoastră, în Universitatea din Craiova, în cazul în care veți ajunge rector?

 

Răspunsuri

Prof.dr. Dan Claudiu Dănișor:

Răspunsuri

Prof.dr.ing. Lungu Romulus:

Răspunsuri

Prof.dr. Spînu Cezar:

Promovările nu există, ca atare, conform legii. Există concursuri pentru ocuparea posturilor. Politica Universității a fost în ultimii patru ani să reducă numărul posturilor vacante, să creeze posturi de cercetare și să promoveze legalitatea, transparența și competența în materia ocupării posturilor.
Strategic vorbind, posturile care urmează să fie cu prioritate scoase la concurs de Universitate sunt posturile de cercetare, posturile didactice de asistent și lector și posturile de la Școala Doctorală.
Trebuie să remarc faptul că eu sunt în acest moment singurul profesor care ocupă un post la Școala Doctorală (vezi listele electorale).

Fiecare cadru didactic a venit la Universitate cu scopul de a deveni profesor. Amânarea promovărilor, precum și realizarea lor pe criterii inegale (favorizarea celor din anturajul puterii) conduc la o demotivare a cadrelor didactice și o scădere a calității actului didactic. Sunt de părere că este bine ca un cadru didactic să promoveze în momentul în care îndeplinește criteriile

Așa cum am afirmat la întâlnirile avute în scurta perioada electorală încadrată în vacanța intersemestrială, consider că organizarea financiară va trebui concentrată la nivelul facultății, iar cea decizională relativ la promovări, va fi centrată la nivelul departamentului. Rectorul și consiliul de administrație sunt manageri obligați să acționeze conform contractului managerial încheiat cu Senatul universității pentru asigurarea stabilității instituției/facultăților/ departamentelor.

2.   Fiecare dintre dumneavoastră faceți parte dintr-o structură academică din afara universității sau sunteți membru în comisii de specialitate naționale, internaționale? Care este percepția celorlalte persoane din respectivele comisii, relativ la prezentul Universității din Craiova și la potențialul acesteia și ce acțiuni ați întreprins în favoarea Universității din Craiova?

Răspunsuri

Prof.dr. Dan Claudiu Dănișor:

Răspunsuri

Prof.dr.ing. Lungu Romulus:

Răspunsuri

Prof.dr. Spînu Cezar:

Eu fac parte, la nivel național, din Comisia de Științe Juridice a CNTATCU și sunt vicepreședinte al Academiei de Științe Juridice. Am fost Membru al comisiei de specialitate a CNEAA și a ARACIS și membru în Comisia pentru recrutarea înalților funcționari publici. La nivel internațional, am predat cu contract de muncă la Universitatea din Dijon și la Universitatea din Strasbourg și sunt membru al Comitetului Științific al Maison des Sciences de L’Homme, instituție care federează centrele de cercetări în domeniul științelor socio-umane din Bourgogne, Franţa. Experiența mea națională și internațională mă face să cred că Universitatea din Craiova este o instituție performantă, dar nu pot spune ce părere au alții despre noi în afara unui cadru clar de sondare a opiniei.

Față de anul 2011, Universitatea a scăzut de pe poziția 6 pe 14 la nivel național, și de pe poziția 1.630 pe 1.822, la nivel mondial, numărul studenților este în scădere, al cadrelor didactice la fel. În aceeași situație de regres se află și cercetarea științifică. Percepția din păcate se degradează atât în rândul celorlalți specialiști, cât și la nivelul opiniei publice și a elevilor de liceu. În egală măsură, însă, este observat și potențialul extraordinar al Universității noastre și sunt bine primite realizările de excepție de orice natură (didactică, științifică, arhitecturală etc.). 

Din CV-ul meu puteți observa respectivele organizații/comisii din care fac parte. Universitatea din Craiova este privită drept cea mai mare universitate compozită care, prin diversitatea sa, poate să concureze cu oricare altă universitate. Rețeta succesului pe care mizez eu și echipa mea constă în asigurarea unui management performant bazat pe proiecte convergente cu planul managerial asumat. Aceste proiecte vor fi conduse de specialiști ai universității, care îşi vor asuma în condițiile responsabilității și responsabilizării totale obţinerea rezultatelor convenite cu monitorizare  la intervale de 6 luni.
Vizita mea in Anglia a adus Universității din Craiova un număr de 30 de internshipuri cu compania Spirit Circuits pe baza unui parteneriat instituțional. Totodată au fost încheiate parteneriate cu inspectoratele scolare din regiunea Oltenia.

3.   Devine din ce în ce mai clară coagularea marilor universități în consorții, prin presiunile subfinanțării cronice de care suferă și va suferi educația din România. Veți milita ca Universitatea din Craiova, care este o universitate compozită, să se divizeze pentru a aparține unui anumit consorțiu sau ce soluție veți adopta în viitorul apropiat când se va pune o astfel de problemă?

Răspunsuri

Prof.dr. Dan Claudiu Dănișor:

Răspunsuri

Prof.dr.ing. Lungu Romulus:

Răspunsuri

Prof.dr. Spînu Cezar:

Eu am făcut demersuri pentru ca Universitatea din Craiova să fie primită în Consorțiul Universitaria, alături de universităţile București, Cluj, Iași,Timișoara și Academia de Studii Economice din București. Procedura de evaluare a cererii noastre este în curs.

Am toată încrederea că Universitatea din Craiova va devenit membră a acestui Consorțiu și-mi iau angajamentul ca într-un an să se întâmple aceasta. Totodată, militez pentru păstrarea unității structurale

Nu cred ca divizarea Universității este o soluție. Cred ca o universitate compozită de succes va putea fi partenerul preferat al oricăror consorții care vor putea colabora instituțional cu facultățile care au specializări specifice respectivelor consorții. Cred ca tocmai această această unitate în diversitate este atuul Universității din Craiova și sunt convins ca, eu ajutat de dumneavoastră îl pot valorifica.

 


[ Anunțuri vechi ] [ Acasa ] [ Cel mai nou ]

Lasa un comentariu