Întrebări legate de politica de resurse umane

17/2/2016

1.  În timpul mandatului dumneavoastră din structura de conducere câte procese pe conflicte de muncă au existat si câte persoane și-au pierdut locul de muncă?

Răspunsuri

Prof.dr. Dan Claudiu Dănișor:

Răspunsuri

Prof.dr.ing. Lungu Romulus:

Răspunsuri

Prof.dr. Spînu Cezar:

Nu văd cum este relevantă această întrebare pentru ceilalți candidați, dar, în ceea ce mă privește, în timpul mandatului meu, au fost restructurate, prin hotărârea Senatului Universității, posturile vacantate prin ajungerea la termen a contractelor de muncă pe perioadă determinată și au fost transformate în posturi de cercetare unele posturi vacantate prin pensionare. Nimeni nu a fost concediat, dacă acesta era sensul întrebării.

Nu au existat. Am construit echipe și mereu am militat pentru păstrarea în activitate a profesorilor ajunși la vârsta pensionării și integrarea de noi tineri în corpul profesoral al Universității. 

Așa cum am afirmat anterior, nici o persoană nu și-a pierdut locul de muncă, nu am avut nici un proces, ca urmare a activității desfășurate și asumate de mine, iar în perioada în care am fost decan,  personalitățile științifice ajunse la vârsta pensionării au fost solicitate să se implice în activitatea de cercetare și de coordonare a doctoranzilor. 

2. Cum veți folosi/organiza pârghia premiilor anuale pe care sindicatele militează să o introducă în cadrul legii salarizării? Cum tot ceea ce nu este interzis de lege, este permis ce credeți că poate fi realizat în cadrul actualei legislații pentru a stimula resursa umană? 

Răspunsuri

Prof.dr. Dan Claudiu Dănișor:

Răspunsuri

Prof.dr.ing. Lungu Romulus:

Răspunsuri

Prof.dr. Spînu Cezar:

Sensul întrebării dumneavoastră excede cadrului pertinent al analizei. Poate că dumneavoastră puteți să interpretați legea atât de relaxat. Eu, ca jurist, cunosc bine principiul de care vorbiți, dar el nu este aplicabil în materia invocată. Eu voi respecta legea. Dacă ea sau aplicarea ei afectează drepturile comunității academice sau ale membrilor ei voi face, cum am făcut și până acum, apel la instanțele judiciare.

Sunt deschis față de această colaborare și cred că pot contribui la o politică financiară lipsită de discriminare atât pe verticală, cât și pe orizontală, personalul didactic și cel nedidactic fiind la fel de important pentru instituție. Sunt de acord cu stimularea și premierea performanțelor, în condițiile legii, pentru că, la rândul meu, de-a lungul vieții am primit mai multe premii. 

Recompensarea calității trebuie să devină un deziderat pentru ca aceasta devină o emblemă a întregii comunități. Posibilitatea folosirii premiilor anuale va putea asigura un grad de cointeresare materială mult mai extins. În acest sens va fi elaborat un regulament de acordare a respectivelor premii, regulament orientat pe specificul fiecărei facultăți. Activitatea de cercetare este recompensată prin plus valoare adusă, plus valoare care va avea rolul stimulativ corespunzător material pentru colectivul de cercetare. Cred că și în prezent pot fi acordate astfel de premii, prin acordarea , pe baza de criterii de performanta didactica si de cercetare,  a salariilor diferentiate in limita de maxim 30%, prin acordarea de tichete persoanelor care se evidențiază în activitatea desfășurată. Existența unei aprecieri pentru munca depusă cred că este o dovadă de respect pe care o universitate cum este Universitatea din Craiova, trebuie să o arate față de angajații săi.

3. Universitatea din Craiova a decis ca o bună parte din resursele ei să fie direcționate spre cercetare. Această orientare a demarat, din fericire la momentul oportun și acum Universitatea din Craiova este o universitate în trend! Cum veți reuși diminuarea presiunii sociale exercitate asupra personalului administrativ care va fi înlocuit de personalul din cercetare? Cât estimați că vor fi fondurile atrase din cercetare ca urmare a acestei reorientări și pe ce vă bazați în estimare?

Răspunsuri

Prof.dr. Dan Claudiu Dănișor:

Răspunsuri

Prof.dr.ing. Lungu Romulus:

Răspunsuri

Prof.dr. Spînu Cezar:

Nu există nici o contrapunere a intereselor personalului administrativ și personalului de cercetare. Diminuarea numărului personalului administrativ nu va fi făcută decât dacă Universitatea va face mai eficiente serviciile și va crește productivitatea muncii. Întrebarea este dacă vrem să plătim administrație neproductivă. Răspunsul este nu.
Fondurile proprii pentru cercetare nu sunt decât un impuls pentru a crea cadrul atragerii altor fonduri, naționale sau internaționale. Cuantumul fondurilor proprii alocate cercetării va fi stabilit prin analize concrete în funcție de evoluția finanțării publice. Principiul este că excedentul rezultat din scăderea cheltuielilor administrative, nu doar cu personalul, ci și cu serviciile, va fi orientat cu precădere către ceea ce aduce plus-valoare: cercetarea științifică.

În mod normal aceste două aspecte sunt complementare și nu opuse. Dezvoltarea activității de cercetare nu trebuie să fie făcută în detrimentul personalului administrativ. Nu sunt interese opuse – trebuie să se dezvolte și unul și celălalt. Nu vreau să restrângem activitatea, ci să o dezvoltăm, cu atât mai mult cu cât numărul angajaților a scăzut cu 12-15% (dacă datele din raportul rectorului sunt corecte).    

Chiar dacă se vor depune eforturi în vederea atragerii studenților, prin calitatea dotărilor materiale, prin calitatea actului educațional și deschiderea către piața muncii, este evident că scaderea demografică va afecta în mod negativ numărul acestora. Cercetarea este o măsură compensatorie absolut posibilă la nivelul specialiștilor Universității din Craiova. Personalul suport necesar desfășurării acestor activități trebuie să fie înalt specializat, fapt care va impune, în viziunea echipei mele ca în perioada următoare personalul didactic auxiliar să dispună de o serie de facilități de perfecționare pentru orientarea spre susținerea activității de cercetare. Unele posturi ce devin disponibile, odată cu pensionarea actualilor angajați, pot fi transformate în posturi de asistenți în cercetare. Aceste posturi vor fi pe perioadă determinată, posturi în care vor fi prevăzute o serie de indicatori contractuali de performanță. Pentru ca aceste posturi să devină pepiniera de specialiști a Universității din Craiova, cred că ideal ar fi ca aceste posturi să fie ocupate de cei mai buni doctoranzi. După susținerea doctoratului, cei mai buni dintre ei, vor putea fi integrați în activitatea didactică și de cercetare, fiind deja trecuți prin proba focului! Cred ca activitatea de cercetare va atinge treptat finantarea complementară, principalele activități ofertate de universitate fiind pe lângă participarea la competițiile naționale de proiecte, implicarea în dezvoltarea de firme spin-off și start-up cu personal studenți/cadre didactice Universitate, dar și ofertarea către IMM-uri a serviciilor de calitate aferente dezvoltării de proiecte. 

 


[ Anunțuri vechi ] [ Acasa ] [ Cel mai nou ]

Lasa un comentariu