Întrebări referitoare la politica financiară

17/2/2016 | Comentarii: 1

1.   Pentru plata drepturilor salariale conform legilor 330/2010 și 221/2008, angajații sub conducerea sindicatelor au intentat process universității și ministerului, ca angajatori. Pozitia corecta a sindicatelor a fost o constantă în dialogul cu toate forurile, deși de multe ori s-a dovedit a fi singulară. Universitatea din Craiova a plătit, anul trecut (2015) procentul de 25% din sumele cuvenite potrivit Legii 221/2008 și 10% din sumele cuvenite potrivit Legii 330/2010. Aceste sume, în valoare de peste 8,5 milioane au provenit INTEGRAL de la bugetul de stat, corespunzând alocărilor pentru anii 2015 și 2016, datorită presiunilor exercitate de sindicate. Cum veți proceda anul acesta când Universitatea din Craiova are de plătit suma de aproape 15 milioane de lei, corespunzătoare procentului de 35% din sumele potrivit legii 221/2008, respectiv 25 % din sumele potrivit legii 330/2010? Dispunând de contractul instituțional, vă rugăm să indicați CLAR sursele care vor fi folosite pentru acoperirea acestei obligații legale.

 

Răspunsuri

Prof.dr. Dan Claudiu Dănișor:

Răspunsuri

Prof.dr.ing. Lungu Romulus:

Răspunsuri

Prof.dr. Spînu Cezar:

Această problemă va fi tratată prin negocieri transparente și colegiale cu sindicatele, ca de obicei. Contractul instituțional nu prevede absolut nimic în acest domeniu.
Ne-am achitat și ne vom achita de toate obligațiile rezultate din hotărâri judecătorești, chiar dacă nu noi am mărit salarii fără să le plătim, ci guvernul, în 2009.

Sunt conștient de faptul că oamenii sunt nerăbdători să-și recupereze sumele de bani datorate și sunt nemulțumiți de felul în care s-a procedat până acum. O să fac toate demersurile la Minister și am încredere că o să recuperăm și să plătim toată suma. O variantă de rezervă ar fi aceea de a plăti din fondurile proprii, de îndată ce excedentul bugetar de pe hârtie (Contul patrimonial) de la sfârșitul anului 2015, în valoare de 7 milioane euro, se va materializa în conturile Universității, urmând să recuperăm suma de la Minister în anii următori. 

Din păcate nu am încă acces la contractul instituțional. Dar ținând cont de posibilele probleme în legătură cu procesele în curs privind cheltuielile neeligibile, bugetul nu poate sta pe roz. Obligațiile Universității din Craiova vor trebui onorate TOATE, indiferent de natura lor. După estimările mele , dacă se va adeveri ca alocația bugetară pe student echivalent să ajungă la 2900 lei/student echivalent, atunci vom putea achita la limită obligațiile noastre, fără a apela la solduri sau în cel mai rău caz la credite. Va asigur însă că absolut toate aceste calcule vor fi puse la dispoziția comunității pentru a recâștiga oamenii Universității din Craiova pentru Universitatea din Craiova. Vă asigur că Universitatea din Craiova, sub conducerea mea, va deveni instituția care își respectă angajații pentru că numai așa poate avea atributul de universitate demnă de respect.

2.   Descrieți modalitatea prin care considerați că se pot atrage noi surse de finanțare destinate activității didactice și studenților, având în vedere că majorarea burselor din venituri proprii poate conduce la ocuparea integrală a locurilor disponibile la ciclul de licență, master și doctorat.

 

Răspunsuri

Prof.dr. Dan Claudiu Dănișor:

Răspunsuri

Prof.dr.ing. Lungu Romulus:

Răspunsuri

Prof.dr. Spînu Cezar:

Cuantumul fondurilor poate fi mărit prin atragerea mai multor studenți din afara spațiului UE, program inițiat deja în ultimii ani. Pot fi atrase fonduri europene. Am făcut acest lucru ca politică instituțională în exercițiul financiar trecut.

Voi căuta să închei cât mai multe contracte de practică în mediul privat și în unitățile de producție ale Universității din Craiova pentru studenții și masteranzii noștri. Vom introduce conceptul de Intership, îl vom promova în mediul de afaceri local în speranța obținerii unor intership-uri pentru studenții noștri, care să le ofere, pe lângă pregătirea aplicată, un venit.
Proiectele de cercetare pot, de asemenea, reprezenta o soluție pentru studenți, pentru că în cadrul acestora ei pot lucra și pot fi prevăzute burse pentru ei.
O altă soluție este dată de finanțarea bugetară, aceasta crescând în anul 2014-2015. După realizarea analizelor financiare, putem propune o creștere a cuantumului burselor de studiu și performanță actuale. 

Atragerea de sponsorizări, cu deducere fiscală din impozitul pe profit, de la agenţi economici. Fondul astfel constituit va fi alocat susţinerii activităţii didactice şi studenţilor, pe baza unui regulament, care va include şi cuvenita publicitate pentru sponsori. Bugetul şi execuţia bugetară aferentă acestui fond vor fi comunicate sponsorilor pentru informare şi aprobare. 
Încheierea de parteneriate cu mediul de afaceri privind realizarea stagiilor de practică, potrivit planurilor de învățământ. În cadrul acestor parteneriate, mediul de afaceri are avantajul de a putea selecta personal calificat pentru activitățile viitoare, avînd posibilitatea acordării de burse de studiu. In acest fel vom realiza valorificarea experientei unora dintre facultatile universitatii care au deja un istoric in relatia cu mediul de afaceri din regiunea noastră.
Înițierea cu mediul de afaceri a unor contracte de cercetare aplicativă, în care studenții să își realizeze lucrările de licență, și de al căror rezultat sa beneficieze mediul de afaceri.

3.   Ce veți face în situația în care există posibilitatea unor derapaje financiare, situații care implică modificări ale bugetului aprobat de Senat? Ce sancțiune credeți ca trebuie introdusă și unde pentru ca o asemenea situație să nu poată exista?

Răspunsuri

Prof.dr. Dan Claudiu Dănișor:

Răspunsuri

Prof.dr.ing. Lungu Romulus:

Răspunsuri

Prof.dr. Spînu Cezar:

Nu au existat până acum astfel de situații și nu cred că pot exista. Neexecutarea legală a bugetului este infracțiune.

Rectorul nu este mai presus de lege. El are obligația de a respecta Legea Educației, Carta Universității, Hotărârile Senatului și cele ale Consiliului Administrativ. Sancțiunile legale ar trebui să i se aplice în egală măsură în care se aplică oricărui profesor sau oricărui cetățean român.
Aceste abateri pot fi preîntâmpinate prin creșterea transparenței instituționale și prin implementarea la nivelul Universității a unui management de calitate: ISO 9001, 14.001 și EMAS.

Pentru evitarea derapajelor financiare, se impune fundamentarea cât mai exacta a bugetului de venituri și cheltuieli (BVC). În cazul în care se impune efectuarea unor cheltuieli curente sau de capital, neprevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli, se va supune atenției Senatului  UCv solicitarea rectificării BVC doar în cazurile foarte bine justificate și argumentate. De asemenea, vom iniția un proces de revizuire a regulamentelor interne ale UCV astfel încât acestea să conțină și sancțiuni clare pentru nerespectarea normelor interne și a prevederilor Cartei UCV.

 


[ Anunțuri vechi ] [ Acasa ] [ Cel mai nou ]

Comentarii

gruia marius   18/2/2016

1) Universitatea nu a platit niciun leu anul trecut pe legile 221/2008 si 330/2010.
BANII AU PROVENIT EXCLUSIV DE LA STAT.

Lasa un comentariu