GREVA DE AVERTISMENT
ÎMPOTRIVA POLITICILOR SOCIALE ȘI ECONOMICE
ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI!
22.05.2023, între orele 11.00-13.00

Motive:
– SUBFINAȚAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ROMÂNESC;
– Salariul personalului din învățământ mult sub nivelul pregătirii profesionale, insuficient pentru o viață demnă și decentă;
– Scăderea semnificativă a puterii de cumpărare, ca urmare a creșterii generalizate a prețurilor și a ratei inflației;
– Lipsa investițiilor în infrastructura din învățământ, dar și perpetua subfinanțare a sistemului de educație, reflectată în baza materială precară a celor mai multe instituții de învățământ.

Solicitări:
– RESPECTAREA EDUCAȚIEI CA RAMURĂ PRIORITARĂ: ALOCAREA A 6% DIN PIB PENTRU EDUCAȚIE;
– Aplicarea integrală a dispozițiilor Legii-cadru nr. 153/2017, pentru toate categoriile de salariați din învățământ, astfel încât aceştia să beneficieze de salariul de bază prevăzut de această lege;
– Acordarea sporurilor și a indemnizațiilor din învățământ prin raportare la nivelul salarizării actuale;
– Redarea demnității profesiei prin repoziționarea personalului din învățământ, în noua lege a salarizării, pe o treaptă superioară celei actuale în ierarhia funcțiilor bugetare, în raport cu importanța socială a activității prestate.

Anunt GREVA 22 mai 2023